Czeski dług publiczny w I kwartale 2013 r.

Czeski dług publiczny w I kwartale br. wzrósł o 48 mld CZK i wyniósł 1,716 bln CZK. Na każdego obywatela tego kraju przypada kwota długu w wysokości ok. 163.000 CZK (ok. 6.400 EUR).

Wzrost długu jest, według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, spowodowany przede wszystkim zwiększeniem rezerwy na spłatę emisji papierów wartościowych w okresie do końca tego roku.

Zadłużenie wewnętrzne państwa czeskiego według stanu na koniec marca br. wzrosło o 45 mld CZK i osiągnęło poziom 1.332 mld CZK, dług zagraniczny wzrósł o 3 mld CZK do poziomu 383,4 mld CZK.

Według prognoz czeskiego Ministerstwa Finansów z grudniowej strategii finansowania, przewiduje się wzrost długu publicznego do końca 2013 roku do poziomu 1,769 bln CZK, do końca 2014 r. do 1,859 bln CZK, a do końca 2015 r. do 1,938 bln CZK.

Rok

Dług publiczny

(w mld CZK)

Rok

Dług publiczny

(w mld CZK)

1993

158,8

2003

592,9

1994

157,3

2004

691,2

1995

154,4

2005

802,5

1996

155,2

2006

892,3

1997

173,1

2007

999,5

1998

194,7

2008

1178,2

1999

228,4

2009

1344,1

2000

289,3

2010

1499,4

2001

345,0

2011

1667,6

2002

395,9

2012

1715,6

2003

493,2

I kw. 2013

592,9

OpracowanieWPHI Praga na podstawie www.financninoviny.cz