Czeski deficyt budżetu państwa był w czerwcu br. najniższy od 5 lat

Deficyt budżetu państwa w czerwcu br. obniżył się do 31,5 mld CZK (w maju br. wynosił 39,8 mld CZK). Ministerstwo Finansów oznajmiło, że jest to najlepszy wynik w miesiącu czerwcu od 2008 r.

Zdaniem czeskiego Ministra Finansów Miroslava Kalouska ten wynik potwierdza, że spełnienie planowanego deficytu na br. nie będzie problemem, nawet pomimo konieczności finansowania usunięcia szkód powodziowych. Na 2013 r. został zatwierdzony deficyt budżetowy w wysokości 100 mld CZK.

W opinii analityków tegoroczny czeski budżet charakteryzuje się stabilnością, a ryzyko nieoczekiwanego rozwoju sytuacji w finansach publicznych, nawet w przypadku przedłużającego się kryzysu politycznego, jest niskie. Jednak analiza poszczególnych pozycji przychodów i dochodów nie daje podstaw do jednoznaczenie optymistycznych ocen.

W czerwcu 2012 r. deficyt budżetowy w Republice Czeskiej osiągnąl poziom 71,7 mld CZK.

Na wzrost łącznych przychodów budżetu państwa o ponad 45 mld CZK do niemal 550 mld CZK w stosunku międzyrocznym miały zasadniczy wpływ przychody z Unii Europejskiej (wzrost o 32,9 mld CZK) oraz pobór podatku VAT (o12,1 mld CZK). Przychody z podatku VAT osiągnęły wartość 104,2 mld CZK. Wzrost przychodów z tytułu podatku VAT był spowodowany nie tylko podniesieniem obu stawek (podstawowej i obniżonej) o 1 pp., ale również podjęciem kroków ograniczających unikanie od opodatkowania oraz poprawą efektywności administracji finansowej Republiki Czeskiej.

Według analityków na poprawę poboru podatku VAT ma wpływ nie tylko zwiększenie efektywności samego poboru i ograniczenie oszustw podatkowych, ale również zatrzymanie tendencji spadkowej konsumpcji gospodarstw domowych. Odmienna sytuacja występuje jednak w przypadku innych podatków - ich pobór stagnuje lub nawet obniża się. Nieznaczny spadek odnotowano również w poborze składek na ubezpieczenie społeczne.

Łączne wydatki budżetu państwa w wysokości 581,4 mld CZK dokonane w okresie do końca czerwca br. były o ponad 5 mld CZK wyższe niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Największą część wydatków bieżących stanowią wydatki na świadczenia socjalne. W pierwszym półroczu br. na świadczenia socjalne budżet wydał 237,9 mld CZK, co stanowi wzrost w stosunku międzyrocznym o 0,4 mld CZK.

OpracowanieWPHI Praga na podstawie www.e15.cz

powrót