Czeski rynek tekstylny rośnie w siłę

Czeski rynek tekstylny ma już za sobą kryzys z lat 90-tych spowodowany napływem tanich produktów z Azji. Zyski branży tekstylnej stale rosną. Korzystnie na rozwój produkcji tekstylnej wpływa obecny szybki rozwój gospodarczy, wyższy popyt oraz wąska specjalizacja produkcji.

W branży dominują producenci tekstyliów technicznych i firmy powiązane z prze- mysłem samochodowym. Prezes firmy Kordarna Plus, która dzięki produkcji materiałów na potrzeby przemysłu gumowego zanotowała 10% wzrost i przychody rzędu 2,5 mld CZK (ok. 400 mln PLN) podkreśla, że udział pracy manualnej przy produkcji materiałów jest na tyle duży, że nie jest możliwa dalsza automatyzacja produkcji, a tym samym taka modyfikacja nie byłaby opłacalna na Zachodzie.

Dobrze powodzi się również trzem czołowym czeskim producentom tekstyliów, tj. firmom: Juta, Pegas NonWowens i Nova Mosilana, mimo że w porównaniu z ubiegłymi latami ich obroty nieco spadły. Według przedstawiciela firmy Nova Mosilana, Pavla Zezuli, powodem są tegoroczne niższe ceny wełny oraz brak wykwalifikowanej siły roboczej na rynku pracy. Producenci są zmuszeni szukać pracowników za granicami kraju, np. na Ukrainie.

Czeskie firmy z branży tekstylnej produkują głównie na rynki Europy i Ameryki. Natomiast firmy, które eksportowały dużą część swoich produktów do Afryki zanotowały w tym roku znaczny spadek, z 2,3 do 1,7 mld CZK (tj. 270 mln PLN). Mniejszy zysk z afrykańskiego rynku zastąpiły większe przychody z Europy i Ameryki. Producenci tekstyliów nie rezygnują jednak z ekspansji do Afryki – przygotowują nowe produkty i oczekują na ożywienie rynku.

W ubiegłym roku dobrze wiodło się także firmom z branży odzieżowej. Prym wiodą w niej producenci specjalizujący się w odzieży medycznej i wojskowej. Przykładem może być firma Clinitex, która dzięki rozwijanej przez trzy lata produkcji odzieży dla branży medycznej stała się liderem w swojej kategorii i w porównaniu z konkurencją zanotowała największy wzrost – jej przychody były o 70% wyższe niż w roku poprzednim. Według prognoz, firma spodziewa się wzrostu również w roku bieżącym.

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie Hospodarskych Novin z dn. 17/08/2016.

Tabee Czeski rynek tekstylny-page-001