IDET 2015 – nowości dla wystawców i zwiedzających

Trwają Przygotowania do kolejnej edycji Międzynarodowych Targów Obronności i Technik Ochrony IDET. Najważniejsze wydarzenie promujące eksport czeskiego przemysłu obronnego odbędzie się w dniach od 19 do 21 maja 2015 roku równolegle z Międzynarodowymi Tragami Technik Pożarniczych/ Międzynarodowymi Tragami Technik Zabezpieczenia i Usług Ochrony PYROS/ ISET oraz Międzynarodowymi Targami Wyposażenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy INTERPROTEC.

Możliwości dla czeskiego przemysłu obronnego

Znaczenie Targów IDET dla rodzimych firm jednoznacznie wynika z ich proeksportowej orientacji. Statystyki mówią, że więcej niż trzy czwarte produkcji eksportowane jest za granicę, co w stosunku do ubiegłego roku stanowi wzrost o 30%. Pod względem docelowych kierunków eksportu satysfakcjonujące jest to, że towary eksportowane są nie tylko na rynki trzecie (południowo-wschodnia Azja ok. 20%, podobnie jak Bliski Wschód), ale również na wymagające rynki europejskie i amerykańskie – np. na trudny rynek Stanów Zjednoczonych, który stanowił 10% czeskiego eksportu.

Eksport mógł być jeszcze większy jednak wiele zleceń nie zostało zrealizowanych, ponieważ firmom nie udało się znaleźć odpowiedniego szlaku eksportu, gdzie otrzymałyby bez trudności licencję od krajów tranzytowych. To właśnie jest zadaniem targów – IDET musi stać się bramą wejściową na nowe rynki, a także platformą dla nowej współpracy i partnerstwa. Jest to prawdziwie międzynarodowe wydarzenie, podczas którego dochodzi do spotkania przemysłu obronnego i bezpieczeństwa zarówno Europy środkowej jak i wschodniej, oraz nowych państw członkowskich NATO. Z oczywistym podkreśleniem znaczenia czeskiej i słowackiej armii.

Rodzime i zagraniczne firmy będą zainteresowane udziałem w targach, jeśli te dadzą im możliwość zaprezentowania swoich produktów potencjalnym klientom. Ministerstwo Obrony Republiki Czeskiej zaprezentowało na konferencji dotyczącej zbrojenia nowy średnioterminowy plan oraz wynikające z niego główne programy obejmujące założenia do 2025 roku. Sam plan powinien stanowić wystarczający argument dla firm z poszczególnych branż do udziału w targach.

Profesjonalni zwiedzający – gwarancją sukcesu

Patronat nad Targami IDET objęli: Prezydent Republiki Czeskiej, Premier Republiki Czeskiej, Minister Obrony, Komisja Spraw Zagranicznych Obrony i Bezpieczeństwa Senatu Republiki Czeskiej, Szef Sztabu Generalnego Wojska Republiki Czeskiej, Komendant Główny Policji, Dyrekcja Generalna Straży Pożarnej, Stowarzyszenie Przemysłu Obronnego i Bezpieczeństwa oraz inni. Obecnie jesteśmy w kontakcie ze specjalistami i delegatami z kraju i z zagranicy, zwłaszcza z krajów NATO oraz Unii Europejskiej. Planowany udział przywódców politycznych i ekspertów odpowiedzialnych za akwizycję na terenie Republiki Czeskiej daje firmom wystarczającą przestrzeń do prezentacji swojej oferty i późniejszych pertraktacji z przedstawicielami ministerstw, sił zbrojnych, policyjnych, czy korpusów pożarniczych. Dla wystawców ważna jest obecność nie tylko Ministerstwa Obrony Republiki Czeskiej, ale również ministerstw oraz delegacji ministerialnych z zagranicy.

Nowości na targach IDET 2015

Po czteroletniej przerwie w Centrum Wystawienniczym ponownie pojawi się poligon ćwiczeniowy o roboczej nazwie IDET Arena. Możliwość prezentowania swoich jednostek oraz technologii będzie miała nie tylko Armia Republiki Czeskiej, Służby Policji, czy zastępy Straży Pożarnej, ale również poszczególni wystawcy. Po długim czasie organizatorzy powracają także do organizacji konkursu na najlepszy eksponat, z nagrodą ZLATY IDET – Złoty IDET. Program towarzyszący we współpracy z AFCEA utworzą konferencje i seminaria pod patronatem NATO i UE z uczestnictwem specjalistów z całego świata. Spotkania na szczeblu ministerialnym w ramach V4 planowane są nie tylko podczas IDET-u, ale również podczas targów PYROS/ISET. Uniwersytet Obrony tradycyjnie już zorganizuje konferencję CATE ze znaczącym udziałem międzynarodowym.

Spojrzenie na rok 2013

W targach IDET, które należą do najbardziej znaczących w swoim rodzaju w Europie, wzięły udział 302 firmy z 26 krajów świata. Na targach PYROS/ISET wystawiło się 100 firm z 18 krajów, a ich oferta zainteresowała nie tylko profesjonalistów, ale również ochotniczą straż pożarną. Brneńskie Centrum Wystawiennicze odwiedziło 26 056 zwiedzających. Dwie trzecie z nich to zarejestrowani zwiedzający, ale zainteresowanie eksponatami  przejawiła również szeroka publika, która mogła zobaczyć targi IDET po raz pierwszy w historii. Tradycyjnie targi spotkały się z zainteresowaniem zagranicznych parterów, ekspozycje wystawców odwiedziło ponad 1000 zwiedzających z zagranicy. Na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej targi odwiedziło 25 oficjalnych delegacji wojskowych oraz inni attaché wojskowi i lotniczy z 20 krajów. Na czele delegacji ze Słowacji stanął Minister Obrony Narodowej, kolejnym delegacjom przewodzili wiceministrowie, sekretarze stanu, szefowie sztabów generalnych oraz inny wysocy rangą przedstawiciele wojska. W Centrum Prasowym podczas 3 dni targów zarejestrowało się 150 dziennikarzy z 10 krajów.

Prezentacja IDET pdf (1.13 MB)


Grupa tematyczna: Przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo
IDET visual