Interwencje walutowe CBN

Rada Bankowa Czeskiego Banku Narodowego (CNB) po raz pierwszy od 2002 roku zadecydowała o podjęciu interwencji walutowych. Celem interwencji jest osłabienie korony czeskiej i rozluźnienie polityki monetarnej. Stopa referencyjna CNB jest w praktyce na poziomie zerowym (0,05%). Dzięki interwencjom walutowym czeski bank centralny zamierza utrzymać kurs korony na poziomie ok. 27 CZK za 1 euro.

W ramach interwencji CNB sprzedaje korony i nabywa waluty dla podwyższenia rezerw walutowych. Bezpośrednio po ogłoszeniu przystąpienia CNB do interwencji walutowych (w czwartek 7 listopada br.) kurs korony czeskiej spadł z 25,80 CZK/1 euro do 26,63 CZK/1 euro a następnie do 26,95 CZK/1 euro. Korona czeska jest obecnie na najniższym poziomie od 2009 roku. Analitycy zgodnie twierdzą, że choć ten krok Czeskiego Banku Narodowego był brany pod uwagę od dawna, to praktycznie nikt nie spodziewał się tak ostrych działań interwencyjnych i tak niskiego docelowego kursu korony.

Jeżeli korona czeska utrzyma się na tym poziomie, w najbliższym czasie dojdzie do wzrostu cen paliw oraz produktów i usług z importu (w tym zagranicznych urlopów). W ocenie krótkookresowej obniżenie wartości korony oznacza przede wszystkim cios dla konsumentów, jednak z długookresowego punktu widzenia utrzymanie się kursu korony na niskim poziomie przyniesie korzyści czeskim eksporterom.

Zdaniem analityków CNB utrzyma obecny pułap stopy referencyjnej nawet do końca przyszłego roku. O zakończeniu interwencji walutowych zadecyduje Rada Bankowa, jeżeli uzna, że presja inflacyjna jest tak silna, że wymaga zmiany polityki monetarnej. Zdaniem prezesa CNB Miroslava Singera do ukończenia interwencji dojdzie tylko wówczas, gdy bank centralny będzie miał pewność, że w najbliższym czasie nie będzie musiał podejmować tych działań ponownie. Miroslav Singer podkreśla, że nie należy zastanawiać się nad tym, czy działania interwencyjne CNB zostaną zakończone w 2014 roku, ale nad tym, czy będą wystarczające dla osiągnięcia celu.

Opracowanie: WPHI Praga na podstawie www.financninoviny.cz