"Jesteśmy zespołem"

Targi IDET 2015 odbędą się w Centrum Wystawienniczym w Brnie w dniach od 19 do 21 maja, łącznie z Targami Technik Pożarniczych PYROS, Targami Technik Zabezpieczenia i Usług Ochrony ISET oraz Targami Wyposażenia, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy INTERPROTEC. Celem imprezy jest  wymiana informacji, zapewnienie miejsca do konsultacji i dyskusji na temat trendów w technologii, a także prezentacja możliwości technologicznych przemysłu czeskiego.

Motto tegorocznej ekspozycji Ministerstwa Obrony i Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej - "Jesteśmy zespołem" - jest wyrazem wspólnych wysiłków mających na celu zapewnienie obrony Republiki Czeskiej.

Ekspozycja będzie zlokalizowana w Pawilonie P oraz na powierzchni zewnętrznej pomiędzy pawilonami P i K, która będzie stanowiła symboliczną prezentacje bazy wojskowej podczas rozmieszczenia sił wojskowych Armii Czeskiej. Prezentacja technologii, wyposażenia oraz sprzętu, którymi dysponuje  ACR będzie dokumentować gotowość armii do realizacji zadań, jednocześnie podkreślając możliwości poprawy i przyspieszenia operacji, rozszerzenie możliwości i kompatybilności z sojusznikami, tak, aby armia była gotowa do natychmiastowej reakcji w odpowiedzi na potencjalne zagrożenia współczesności. Dynamiczne pokazy odbędą się na zewnętrznej powierzchni wystawienniczej.

Program towarzyszący rozpocznie konferencja SECURITY TRENDS. Uniwersytet Obrony Brno tradycyjnie już zorganizuje konferencję CATE (Community-Army-Technology-Environment), tym razem będzie składała się z czterech pomniejszych części poruszających tematy takie jak: Technologia Wojskowa 2015, Nauka na Odległość, Symulacja i Komunikacja, Bezpieczeństwo i Ochrona Informacji, Logistyka i Ekologia w Siłach Zbrojnych – Budowanie Wielonarodowych Możliwści Logistycznych (MO MLCC). W tym samym czasie odbędzie się sympozjum studentów oraz Projekt Edukacja w Zakresie Bezpieczeństwa Cybernetycznego.

Eksponaty na terenach zewnętrznych pawilonu P
Centrum Operacji Taktycznych (TOC) i Centrum Działań Wspólnych (SOC) zaprezentują swoje funkcje oraz połączenie z cyfrowym i analogowym sprzętem łączności, KIM50 moduł informacyjno-komunikacyjny dla 50 uczestników, mobilne stanowisko wsparcia operacji geograficznych (GeMoZ-C), TACMET taktyczną stację meteorologiczną, która przewiduje pogodę za pomocą balonów z helem z zamontowanymi czujnikami, czy lekki opancerzony pojazd IVECO ze STAR/V mobilnym systemem rozpoznania i zagłuszania w celu wykrywania działalności radiowej i pobierania próbek sygnałów w przestrzeni oraz mobilny elektroniczny zestaw wojenny (MKEB) zaprojektowany w celu zapewnienia skutecznego działania zakłócającego wprowadzonego dla jednostek rozmieszczonych w bieżącej działalności operacyjnej.

Eksponaty na terenach zewnętrznych pawilonu K
Strefy zamieszkania z: kontenerami mieszkalnymi, kuchnią i jadalnią, schronem awaryjnym. Strefa logistyki i napraw z: polowym magazynem amunicji, kontenerami do naprawy sprzętu łączności i metrologii, kontenerem do przechowywania i mobilnym warsztatem ślusarskim. Strefa ochrony wojska ze: schronem, wałami obronnymi, wieżami strażniczymi, odzieżą ochronną pirotechniczną i CBRN (chemiczną, biologiczną, radiologiczną i jądrową), robotami tEODor i TALON, zaprojektowanymi do badania niewybuchów i prowizorycznych ładunków wybuchowych oraz z małym samochodem dekontaminacyjnym na podwoziu Tatra (MDA), radarem ARTHUR oraz haubicą DANA. Opieka zdrowotna w bazie będzie reprezentowana przez szpital polowy (POP3), centrum transfuzji i laboratorium hematologii (PTP, BHL) oraz śmigłowiec W3A Sokół, a także inny sprzęt i materiały niezbędne dla funkcjonowania bazy podczas operacji wojskowych.

Częścią targów będzie również pokaz możliwości pojazdów będących na wyposażeniu Czeskiej Armii, Służby Policji, Pożarnictwa i Ratownictwa oraz innych wystawców na skonstruowanym poligonie.

W ostatnim dniu targów, Centrum Wystawiennicze w Brnie przygotowuje się do otwarcia imprezy dla szerokiej publiczności, w celu promowania bezpieczeństwa i działań wojskowych, gdzie Armia Republiki Czeskiej, Czeska Policja, Straż Pożarna i Straż Miejska przedstawią publiczności swoje obecne pojazdy, wyposażenie i sprzęt w formie statycznych i dynamicznych pokazów.


Grupa tematyczna: Przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo
IDET visual