Małe i średnie czeskie przedsiębiorstwa są optymistyczne i planują inwestycje

Niemal połowa małych i średnich przedsiębiorstw (45%) w Republice Czeskiej wierzy w pozytywny rozwój sytuacji w  swoich branżach. Negatywne oczekiwania ma 23% przedsiębiorstw z tej grupy. Badania rynkowe pod nazwą Barometr Inwestycji Kapitałowych przeprowadziła firma GE Capital EMEA.

Małe i średnie firmy zamierzają w ciągu najbliższych 12 miesięcy zainwestować do swojej działalności niemal 440 mld CZK. Największymi optymistami są przy tym przedsiębiorstwa zatrudniające 50 - 249 pracowników. Niemal 85% z nich nie oczekuje pogorszenia sytuacji w ich branży.

Jak komentują ww. badania analitycy - czeskie firmy zaczynają znowu wierzyć gospodarce. Chwilowo słabsze wyniki gospodarcze nie powodują spadku optymizmu - wręcz przeciwnie - w porównaniu z ubiegłorocznym analogicznym badaniem rynku ufność firm w pozytywny rozwój sytuacji gospodarczej wzrosła. Firmy nadal inwestują i przygotowują się do ekspansji jak tylko nastaną korzystne ku temu warunki.

Badania przeprowadzane przez GE Capital regularnie porównują również zmiany we wskaźniku zaufania przedsiębiorców z różnych państw. W porównaniu z małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Niemczech, Francji, Polsce i Węgrzech zaufanie czeskich przedsiębiorców w pozytywny rozwój sytuacji gospodarczej jest stosunkowo wysokie. Największymi optymistami są małe i średnie przedsiębiorstwa w Niemczech i Wielkiej Brytanii, największymi pesymistami zaś firmy węgierskie, których oceny rozwoju w branży są bardzo negatywne.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy małe i średnie czeskie przedsiębiorstwa chcą zainwestować w swój rozwój przeciętnie 1,9 mln CZK. Wyraźnie przy tym wzrósł rozmiar planowanych inwestycji w rozbudowę i modernizację zdolności produkcyjnych - do 250 mld CZK. W centrum uwagi małych i średnich firm jest również flota pojazdów służbowych (planowane inwestycje w tym zakresie mają wartość 97 mld CZK). Na IT hardware firmy planują wydać o 5 mld CZK więcej niż w poprzednim analizowanym okresie, tj. ok. 35,7 mld CZK.

OpracowanieWPHI Praga na podstawie www.financninoviny.cz