Miasto Brno większościowym udziałowcem

Podpisując w grudniu 2015 r. umowę dotyczącą zakupu 61% akcji spółki akcyjnej Targi Brno, burmistrz Brna, Petr Vokřál oraz przedstawiciele Messe Düsseldorf sfinalizowali transakcję, dzięki której Miasto Brno stało się akcjonariuszem większościowym Targów Brneńskich, posiadającym 95% udziałów za wcześniej uzgodnioną łączną kwotę 8,3 miliona euro.

„Jestem bardzo zadowolony, że udało się osiągnąć porozumienie na takich warunkach i dzięki temu Brno stanie się akcjonariuszem większościowym tej firmy. Dzięki jej dobrej pracy i dobrej reputacji stolica Moraw jest postrzegana od wielu lat jako miasto targowe - podkreśla burmistrz Petr Vokřál.

Prezes zarządu Targów Brneńskich, Helmut Winkler, jako przedstawiciel Messe Düsseldorf, ocenił przebieg negocjacji z obecnym zarządem Miasta Brna, podkreślił pozycję BVV oraz znaczenie dla rozwoju regionu: „Na początku rozmowy toczyły się dość wolno, ale teraz pod przewodnictwem burmistrza Vokřála nabrały przyspieszenia i stały się bardziej rzeczowe. Miasto Brno będzie większościowym udziałowcem spółki, a centrum wystawiennicze jeszcze silniejszym narzędziem marketingowym wspierającym ekonomicznie miasto i cały region. BVV utrzymuje silną pozycję, ma dobry i kompetentny zespół ludzi, co zapewnia najlepsze szanse na przyszłość.”. 

Jiří Kuliš, dyrektor generalny spółki Targi Brno, oceniając transakcję, stwierdził: „To historyczny moment. Cieszę się, że z Messe Düsseldorf rozstajemy się w przyjaznej atmosferze. Messe Düsseldorf jest naszym największym klientem i współpraca biznesowa będzie kontynuowana. Logicznym jest, że Targi Brneńskie zostaną przejęte przez Miasto Brno.”

Podkreślił znaczenie targów i w nawiązaniu do perspektywy na nadchodzący okres oświadczył: „Nie chodzi o ziemię, chodzi o targi. Rada miasta jest świadoma ich wagi dla Brna. Przetrwaliśmy ekonomicznie mało korzystne lata, mamy bogatą ofertę targów, kongresów i innych wydarzeń. Obecnie jesteśmy w okresie wzrostu gospodarczego sprzyjającego branży targowej. Pozytywne sygnały z rynku dotarły już i do nas na targi.”

Przebieg negocjacji w sprawie nabycia udziałów był monitorowany przez głównych partnerów Targów Brneńskich – najważniejsze zrzeszenia branżowe i izby handlowe w Republice Czeskiej, które pozytywnie odbierają podpisanie umowy i wierzą, że Miasto Brno będzie dobrym właścicielem nadal rozwijającym działalność targową w Brnie.