MSV 2014 - technologie w przemyśle

Skoncentrowana prezentacja kluczowych branż

Tegoroczna edycja największych targów przemysłowych w Europie Środkowej ponownie odbędzie się w rozszerzonej wersji, zgodnie ze schematem, który obowiązuje w latach parzystych. Terminowe połączenie targów technologicznych i maszynowych sprawdziło się już w 2010 i 2012 roku, wywołując efekt synergii, tym samym oferując zwiedzającym pełny przegląd najnowszych trendów obecnych w najważniejszych gałęziach przemysłu technologicznego.

Na szeroki zakres targów MSV będzie miało wpływ osiem specjalistycznych branż. Głównym tematem pozostaje przekrojowy projekt Automatyka - technologie pomiaru, kontroli, automatyzacji i regulacji. Projekt odbędzie się  po raz siódmy , a jego zadaniem jest podkreślenie wykorzystania automatyzacji przemysłowej, technologii informatycznych i zaawansowanej kontroli procesów produkcyjnych. Partnerem projektu jest Czesko-Morawskie Stowarzyszenie Elektrotechniczne. Kolejnym projektem będzie Transfer Technologii i Innowacji, który stał się popularnym centrum nawiązywania kontaktów pomiędzy sektorem produkcyjnym i rozwojowym. Jest to skoncentrowana oferta możliwości naukowych i badawczych do zastosowań przemyśle, przy udziale uniwersytetów i ośrodków badawczych nie tylko z Republiki Czeskiej. Swoją kontynuację będzie miał udany projekt  JobFair MSV -  jednodniowe targi pracy oferują możliwości zatrudnienia w przemyśle maszynowym, energetyce i innych dziedzinach technicznych. Już dziś wiadomo, że w ramach programu towarzyszącego odbędzie się  międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców  Kontakt – Kontrakt, które jest organizowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Brnie. Status kraju partnerskiego zaproponowano Federacji Rosyjskiej.

Zgodnie z harmonogramem lat parzystych i w tym roku paralelnie do targów MSV odbędą się Międzynarodowe Targi Obrabiarek ITM - największa prezentacja sektora w Europie Środkowej i Wschodniej. Uwaga zostanie skierowana również na technologie odlewnictwa , które w Brnie od roku 1972 prezentują Międzynarodowe Targi Odlewnictwa FOND-EX. Szerzej zaprezentuje się branża spawalnicza - Międzynarodowe Targi Technik Spawalniczych WELDING, które miały swoją premierę w Brnie w 1969 roku. Podobnie jak targi  FOND-EX zajmują od dawna pierwsze miejsce w Europie  w swoim sektorze.  Powracają również  Międzynarodowe Targi Obróbki Powierzchniowej z prezentacją nowości w procesach wykończeniowych i będzie to ich 5. edycja. Trendy kolejnej, dynamicznie rozwijającej się branży zostaną zaprezentowane podczas Międzynarodowych Targów Tworzyw Sztucznych i Kompozytów PLASTEX. Kompleks technologicznych imprez targowych, który odbywa się tylko w latach parzystych jest logicznym uzupełnieniem MSV, a tym samym uatrakcyjnia tegoroczną edycję kierując swoją ofertę do szerokiej gamy profesjonalnych zwiedzających.

Rejestracja do połowy kwietnia

Zeszłoroczny optymizm wystawców MSV korespondował z oficjalną perspektywą w czeskiej gospodarce, która w 2014 roku przewiduje stopniowe ożywienie, wzrost produkcji przemysłowej i eksportu oraz wzrost PKB. Niektórzy z zagranicznych uczestników już teraz wykazują zainteresowanie udziałem w tegorocznej edycji MSV, wśród nich są regiony przemysłowe z Chin oraz miasto Moskwa, które w Brnie chce zaprezentować innowacyjne firmy oraz instytucje zaangażowane w badania i rozwój.

Dla wystawców najkorzystniejsze jest zgłoszenie udziału do dnia 15 kwietnia 2014 roku. Zyskają wówczas zniżkową cenę powierzchni ekspozycyjnej. W związku z rozszerzeniem  prezentowanych dziedzin można spodziewać  się większego zainteresowania udziałem w targach niż w zeszłym roku. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bvv.cz/e-application.msv.