MSV 2015: Tradycyjne spotkanie branżowe wzbogacone o nowe impulsy

Najważniejszy w Europie Środkowej pokaz produktów oraz technologii z branży przemysłowej, zaprezentuje tego roku liczne nowości. 57. już edycji Międzynarodowych Targów Maszynowych będą towarzyszyły specjalne projekty, koncentrujące się na technologiach ochrony środowiska oraz na transporcie i logistyce. Ponadto, ofertę terenów przemysłowych i nieruchomości zaprezentują miasta i województwa. Jednak największą, planowaną nowością tegorocznej edycji jest temat wiodący, Przemysł 4.0, tj. zautomatyzowany i zintegrowany przemysł. Zdaniem ekspertów stanowi on kolejny etap rozwoju produkcji przemysłowej.

Pierwsza rewolucja przemysłowa XVIII wieku związana jest z wynalezieniem silnika parowego, kolejna łączy się z początkiem produkcji masowej, natomiast trzecią cechuje wprowadzenie systemów elektronicznych oraz technologii informatycznej. Nadchodząca czwarta rewolucja, zdaniem ekspertów przyniesie inteligentną komunikację obiektów przemysłowych, w obrębie całego łańcucha dostaw i produkcji. Pozwoli to znacznie zwiększyć automatyzację, jak również usprawnić produkcję, dając w rezultacie znaczący wzrost jej efektywności. Pierwszy raz o projekcie Przemysł 4.0 wspomniano w Niemczech kilka lat temu. Ten nowy sposób wytwarzania w swoich założeniach powinien być oparty na wykorzystaniu kluczowych, zaawansowanych technologii, takich jak drukowanie 3D. W Brnie, szczególną uwagę poświęcono tej tematyce już podczas ostatnich dwóch edycji targów MSV. W tym roku prezentacje innowacyjnych technologii będą jeszcze bardziej intensywne. We współpracy z Czesko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową zaplanowana została konferencja Przemysł 4.0 z udziałem wiodących specjalistów z zakresu zaawansowanych technologii i ich wdrażania do produkcji.

Jednak to nie wszystkie z zaplanowanych nowości. Po raz pierwszy kompleks targów MSV gościć będzie Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska ENVITECH. Kwestie związane z czyszczeniem przemysłowym i zmniejszaniem obciążeń środowiska zakładów przemysłowych były obecne na targach MSV także w przeszłości, w ramach specjalnie dedykowanego sektora technologii ochrony środowiska. Znaczenie zielonych technologii wciąż wzrasta, w związku z czym zostaną one w tym roku dodatkowo podkreślone, poprzez utworzenie odrębnych Targów ENVITECH z nomenklaturą obejmującą również tematykę oczyszczania ścieków, gospodarowania odpadami i recyklingu, wraz z likwidacją starych obciążeń ekologicznych.

Tradycją podczas nieparzystych lat targów MSV stało się szczególne wyróżnienie sektorów transportu i logistyki, również w tym roku nie będzie inaczej. Po czterech latach, do Centrum Wystawienniczego powracają specjalistyczne targi Transport a Logistyka, które w 2011 roku zgromadziły 129 uczestniczących firm z 12 krajów, przy jednoczesnym 38 proc. udziale wystawców zagranicznych. Targi Transport a Logistyka w Brnie odbędą się po raz siódmy, a najliczniejszy udział ponownie spodziewany jest w obszarze obsługi, montażu i wyposażenia maszyn oraz technologii magazynowania.

Podstawowa struktura targów MSV 2015 pozostanie bez zmian. Ponownie będą one podzielone na dziewięć sektorów, z wyjątkiem całkowicie nowej, wyspecjalizowanej sekcji –  Industrial Zones and Regional Development. To szczególna okazja dla miast i województw do zaprezentowania programów rozwoju działalności przemysłowej, parków technologicznych oraz niewykorzystanych terenów i miejsc dla budownictwa. Partnerem sekcji oraz towarzyszącego jej seminarium, poruszającego tę samą tematykę będzie CzechInvest. Głównym tematem MSV 2015 pozostaje projekt Automatyka – prezentacja pomiarów, sterowania, automatyki i technologii sterowania obejmująca wszystkie dyscypliny. Projekt ten ze swoim Parkiem Robotów będzie bardzo atrakcyjny również dla zwiedzających. W jego ramach zaprezentowane zostaną najnowsze roboty przemysłowe zdolne do pracy z ludźmi. Program towarzyszący ponownie zaakcentuje temat Digital Factory.

Ważnym zagranicznym partnerem, jak i Special Focus Country Targów MSV 2015 będzie Korea Południowa. Pierwszy raz w historii na targach w Brnie wystawi się około piętnastu południowokoreańskich firm. Możliwości współpracy pomiędzy obydwoma uprzemysłowionymi krajami zostaną omówione w ramach programu towarzyszącego. Inną bardzo ciekawą premierą będzie Reverse Exhibition, organizowana przez japońską agencję rządową promocji handlu i inwestycji JETRO (Japan External Trade Organization). Jednodniowa wystawa produktów podczas, której japońscy producenci poszukują dostawców pośród czeskich firm, będzie doskonałą okazją do nawiązania relacji biznesowych.

Targi MSV, Transport a Logistyka oraz ENVITECH odbędą się w dniach od 14 do 18 września 2015 roku. Organizatorzy dołożą starań, by powtórzyć sukces ubiegłej edycji, w której udział wzięło 1636 wystawców, wśród nich 944 (57,7 proc.) pochodziło z zagranicy. MSV 2014 odwiedziło 76155 zwiedzających z 53 krajów, w tym 10 proc. gości zagranicznych. Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji można znaleźć na stronie www.bvv.cz/msv; termin składania zgłoszeń udziału na korzystnych warunkach cenowych upływa z dniem 31 marca 2015 roku.


Grupa tematyczna: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki
MSV visual