MSV pod silnym wpływem wzrostu gospodarczego

Pozostały jeszcze trzy miesiące do rozpoczęcia 56. Międzynarodowych Targów Maszynowych w Brnie, ale najbardziej atrakcyjne powierzchnie w pawilonach zostały już wyprzedane. Duże zainteresowanie udziałem w imprezie koresponduje z pozytywnym rozwojem gospodarki zarówno w Republice Czeskiej jak i Europie Środkowej.

Największe targi przemysłowe w regionie odbędą się między 29 września, a 3 października bieżącego roku. Zdaniem organizatorów zainteresowanie udziałem jest większe niż w ubiegłym roku i najbardziej atrakcyjna powierzchnia w pawilonach P i V zostały wyprzedane. Wystawcy, którzy w ubiegłym roku wyjeżdżali bardzo zadowoleni powiększają powierzchnie swoich stoisk i zapowiadają szereg nowości. „W zeszłym roku byliśmy dosłownie zaskoczeni przez frekwencję, która wzrosła o ponad 50 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem. Nie możemy zatem doczekać się nadchodzącej edycji”, mówi Jan Motloch z działu technologii spawalniczej Fronius Republika Czeska. Jego doświadczenia potwierdza również Kateřina Doubská z działu marketingu Vítkovice Machinery Group: „mamy bardzo pozytywne doświadczenia związane z udziałem w targach MSV, liczba zwiedzających zwiększyła się podczas ostatnich trzech lat. Tradycyjnie spotkaliśmy się z naszymi wystawcami, którzy są zainteresowani naszymi produktami  na targach w Brnie, zwykle udaje nam się zawrzeć kilka umów podczas każdej edycji targów. W tym roku spodziewamy się kontynuacji popytu na nasze wysokiej klasy produkty z dziedziny wytwarzania energii, metalurgii, chemii i petrochemii, technologii CNG oraz technologii IT”.

Jeżeli sukces MSV 2013 jest spowodowany ożywieniem gospodarki po długim okresie recesji, to tegoroczna edycja jest przygotowywana w jeszcze bardziej optymistycznej atmosferze. Czeska gospodarka wzrasta szybko w przeciągu trzech ostatnich lat i zalicza się do sześciu najlepiej rozwijających się gospodarek w UE przy rocznym wzroście PKB o 2,5%. Podobne a nawet wyższe tempo wzrostu ma miejsce w gospodarkach innych krajów regionów Europy Środkowej. Motorem wzrostu w Czechach jest przede wszystkim eksport, ale popyt wewnętrzny także się ożywił. Kontynuacja wzrostu zamówień zarówno w kraju jak i za granicą jest obiecująca na przyszłość. Optymistyczne oczekiwania mają już swoje odzwierciedlenie w spadku bezrobocia, a zdaniem ekonomistów stan czeskiej gospodarki będzie się wciąż poprawiał; zeszłoroczne prognozy przewidywały wzrost o ponad 2,5%. Kluczową rolę odgrywa oczywiście przemysł i rozwój poszczególnych sektorów takich jak motoryzacyjny, który jest głównym klientem wielu naszych inżynieryjnych firm.


Grupa tematyczna: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki

MSV visual