TECHAGRO - program towarzyszący

Koniec marca i początek kwietnia będzie należał do kompleksu targów rolnictwa i leśnictwa. W dniach od 30 marca do 3 kwietnia w Centrum Wystawienniczym zagoszczą targi rolnictwa - TECHAGRO, leśnictwa i łowiectwa - SILVA REGINA, odnawialnych źródeł energii w rolnictwie i leśnictwie BIOMASA oraz ANIMAL VETEX - targi weterynaryjne. Kompleks targów jest jednym z trzech największych w Europie. W jego ramach zrealizowany zostanie bogaty program towarzyszący przeznaczony nie tylko dla specjalistów, ale również dla szerokiej publiczności. Wśród najważniejszych wydarzeń programu na tegorocznych targach rolnictwa i leśnictwa można wymienić:

Seminaria, konferencje, debaty, które są organizowane we współpracy ze stowarzyszeniami zawodowymi, wystawcami oraz uniwersytetami - Uniwersytetem Mendla w Brnie, Czeskim Uniwersytetem Przyrodniczym w Pradze oraz Weterynaryjnym i Farmaceutycznym Uniwersytetem w Brnie. Poszczególne wydarzenia obejmują między innymi takie tematy jak: MENDELTECH INTERNATIONAL 2014, Euro-Azjatycka Komisja Gospodarcza, Europejska polityka leśna obecnie i w przyszłości, Historia leśnictwa będącego własnością kościoła, 6. Środkowoeuropejski Kongres Weterynaryjny (głównym tematem kongresu będzie zagadnienie "Polityka antybiotykowa - wizja i rzeczywistość w praktyce weterynaryjnej"), Wykorzystanie energii z drewna, Gazowe przekształcanie energii z biomasy, Kompostowanie, Od tradycyjnych po nowoczesne paliwa biogenne i paliwa mieszane dla transportu, Nowoczesne zarządzanie obiektami rolnymi, Zasoby Czeskich Lasów Narodowych oraz Prezentacja projektów zakończonych sukcesem w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich.

Ciekawy program towarzyszący przygotują pszczelarze. Jego podstawą będzie wystawa dostępna podczas całego okresu trwania targów. W niedzielę 30 marca odbędą się wykłady na następujące tematy: Historia społeczności pszczelarzy, wykorzystanie produktów pszczelich, praktyka produkcyjna i fałszowanie miodu, choroba pszczół Warroza, racjonalizacja pszczelarstwa, doświadczenia lekarzy weterynarii z pszczołami. Pszczelarze zajmą galerię w Pawilonie B.

W ramach targów ANIMAL VETEX odbędą się pokazy konkurencji w kategoriach: czeskiego bydła pstrego, komentowane pokazy bydła holsztyńskiego oraz ras owiec i kóz.

Tradycyjnie pojawi się szeroko rozbudowany program towarzyszący z dziedziny myślistwa. Będzie on miał miejsce w Pawilonie Z, gdzie większość powierzchni wraz z całą galerią będzie poświeconych myślistwu i łowiectwu. Program składa się z wielu pomniejszych wystaw, które dotyczą np. zagrody znajdującej się w gminie Lány, Parku Narodowego Szumawa oraz nestora nie tylko czeskiego myślistwa, Josefa Hromasa, – który jest również autorem pięciu książek i kilkudziesięciu podręczników.

Oddzielna część poświęcona będzie spreparowanym zwierzętom oraz trofeom, również z Republiki Czeskiej. We współpracy z Safari Club International zorganizowana zostanie wystawa spreparowanych zwierząt z byłego Związku Radzieckiego.