Wzrost czeskiej produkcji budowlanej w kwietniu

Produkcja budowlana na rynku czeskim w kwietniu br. wzrosła o 4,0% r/r i o 1,6% m/m. Wartość produkcji w budownictwie ogólnym wzrosła r/r o 10,6%, zaś w budownictwie inżynieryjnym spadła o 10,0%.

Średnia liczba zatrudnionych w budownictwie czeskim, w przed- siębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników (bez pracowników agencyjnych), w kwietniu 2017 r., w stosunku międzyrocznym, była niższa o 2,5%. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w tej branży wzrosło nominalnie o 4,6% i wyniosło 35 742 CZK (tj. ok. 1 357 EUR). Liczba wydanych zezwoleń budowlanych w kwietniu 2017 r., w stosunku międzyrocznym, spadła o 6,5% (do 6 659), a orientacyjna wartość robót objętych tymi zezwoleniami o 21,4% (do 24,4 mld CZK, tj. ok. 926 mln EUR).

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.