Wzrost PKB Republiki Czeskiej w II kw. 2017 r.

PKB Republiki Czeskiej w II kw. br. wzrósł o 4,5% r/r i o 2,3% q/q. Wzrost PKB w II kwartale br. zawdzięcza się zarówno rosnącej produktywności większości gałęzi gospodarki narodowej, tj. nie tylko przemysłu przetwórczego (produkcja przemysłowa w II kw. wzrosła o 2,6% r/r, a w stosunku do kwartału poprzedniego o 1,3%), ale także większości gałęzi sektora usług.

Od strony popytowej, do wzrostu przyczynił się przede wszystkim popyt krajowy, wsparty rosnącą konsumpcją gospodarstw domowych i aktywnością inwestycyjną firm.

Dobra kondycja gospodarki znalazła także przełożenie na sytuację na rynku pracy. Stopa zatrudnienia w II kwartale 2017 r. wzrosła międzyrocznie o 1,3%, zaś w porównaniu z I kwartałem br. o 0,5%.

Opracowanie: WPHI w Pradze na podstawie danych Czeskiego Urzędu Statystycznego.