MSV Międzynarodowe Targi Maszynowe

  MSV2019 color smallpng 


  Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV 
  to przewodnie targi przemysłowe w Europie Środkowej. Co roku bierze w nich udział ponad 1600 wystawców  i  80 tysięcy zwiedzających z całego świata. Z zagranicy pochodzi ponad pięćdziesiąt procent wystawców i blisko dziesięć procent zwiedzających. Na targach reprezentowane są wszystkie kluczowe obszary przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego.

  Siedemdziesiąt procent gości targowych to osoby decyzyjne mające wpływ na inwestycje, jedna trzecia
  z nich należy do najwyższej kadry zarządzającej.

  Głównym tematem MSV jest Przemysł 4.0 i fabryka cyfrowa, czyli digitalizacja produkcji — jeden z głównych kierunków procesu innowacji. Najważniejszym punktem ENVITECH jest ekonomia zrównoważonego rozwoju — zarządzanie zasobami materiałowymi. Jest to trend, który jest jednym z priorytetowych obszarów zrównowa- żonego rozwoju, a dostosowanie przemysłu i handlu pójdzie w tym kierunku. W 2019 r. organizatorzy skoncen- trują się również na możliwościach inwestycyjnych, tj. projektach start-up, nowych pomysłach, innowacjach jako możliwościach inwestowania.

  Międzynarodowe Targi Maszynowe to jedna z najbardziej znanych imprez targowych w Republice Czeskiej. Stąd ogromne zainteresowanie mediów. W 2018 roku w Centrum Prasowym MSV akredytowało się 280 dzien- nikarzy. Program towarzyszący targom — specjalistyczne konferencje, seminaria i warsztaty — zapewnia zarówno zwiedzającym, jak i wystawcom dostęp do bieżących zagadnień technicznych, biznesowych i ekono- micznych.

  MSV to stabilna marka z ponad 60-letnią tradycją.

  Nazwa: 61. Międzynarodowe Targi Maszynowe (www.bvv.cz/msv/)
  Termin: 07–11.10.2019
  Miejsce: Centrum Wystawiennicze w Brnie, ul. Výstaviště 1
  Organizator: Veletrhy Brno a.s. (Targi Brno S.A.)
  Nomenklatura imprezy: Technika górnicza, hutnicza, ceramiczna i szklarska; Materiały i komponenty dla przemysłu maszynowego; Napędy, urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne, technologie chłodzenia i klimatyzacji; Energetyka i elektrotechnika wysokonatężeniowa; Elektronika, automatyzacja i technika pomiarowa;  Badania, rozwój, transfer technologii, usługi finansowe i inne usługi; Przemysł odlewniczy; Spawalnictwo; Obróbka powierzchniowa; Tworzywa sztuczne, guma, kompozyty; Chemia dla przemysłu maszynowego, pobierz szczegółową nomenklaturę (ang., pdf 607,07 KB)
  Ranga imprezy: Nr 1 w Europie Środkowo-Wschodniej
  Koszty udziału:   Przejdź do strony „Jak się zgłosić?”
  Zgłoszenie udziału: Formularz online (on-line application) lub kontakt agencja@targi.brno.pl, nr tel. 34 366 98 88
  Statystyki
  z roku:
  2018 (październik)
  Liczba zwiedzających: 80 937 osób z 57 krajów, 7 747 zarejestrowanych zwiedzających z zagranicy
  Liczba wystawców: 1 651 wystawców z 32 krajów, w tym 858 z zagranicy (52%), największy zagraniczny udział: Niemcy 242 firm, Słowacja 119, Chiny 109, Włochy 80,  Austria 41, Tajwan 28, Szwajcaria 26, Francja 21, Polska 28 (wystawcy i współwystawcy)
  iKatalog wystawców 2018
  Powierzchnia ekspozycyjna: 45 045 m kw.
  Do pobrania: Zaproszenie dla wystawców MSV 2019 (ang., pdf 1,53 MB)
  Raport końcowy MSV 2018 (ang., pdf 3,78 MB)
  Imprezy odbywające się równolegle: Transport a logistika color smallpng   Transport a Logistika 07-11.10.2019
  Envitech color smallpng   ENVITECH 07-11.10.2019
  Inne targi w Grupie tematycznej: Przemysł maszynowy, elektrotechnika, obrabiarki, przemysł samochodowy (→ www.exhibitions24.eu)
  Fotogaleria
  Szczegóły imprezy
  Patroni medialni