Targi Brneńskie

  BVV lub Veletrhy Brno

  Od roku 2001 spółka oficjalnie nosi nazwę Veletrhy Brno, a.s. (Targi Brno S.A.). Skrót BVV wywodzący się z pierwotnej nazwy firmy Brněnské veletrhy a výstavy na tyle mocno zapisał się w świadomości, że nadal stosowany jest jako skrócona nazwa spółki. Jedynym, 100% udziałowcem spółki Veletrhy Brno jest od 27.12.2016 miasto Brno.

  Profil spółki

  Przedmiotem działalności spółki Veletrhy Brno jest świadczenie usług biznesowych w zakresie organizacji targów i wystaw we własnym centrum wystawienniczym, w tym świadczenie usług technicznych związanych z tą działalnością.

  Veletrhy Brno a.s. są jednym z najważniejszych organizatorów i operatorów targowych w Europie Środkowej. Świadcząc pełen zakres usług technicznych dla klientów krajowych i zagranicznych za granicą, są także ważnym eksporterem usług. Centrum Wystawiennicze w Brnie może się pochwalić unikalną w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej infrastrukturą przystosowaną do organizacji imprez masowych , takich jak targi, kongresy, imprezy firmowe, kulturalne i sportowe.

  Swoją działalnością Veletrhy Brno a.s. niezwykle mocno wpływają na rozwój gospodarczy miasta Brna oraz regionu południowomorawskiego ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw oraz turystyki.

  W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma jest w znacznym stopniu zaangażowana we wspieranie edukacji, przedsiębiorczości, niekomercyjnych dziedzin kultury i sportu oraz ochrony dziedzictwa.

  Tradycje od roku 1928

  Veletrhy Brno kontynuują tradycję wystaw w Brnie, która została zapoczątkowana w 1928 r. Wystawą Kultury Współczesnej w Czechosłowacji. W latach 50-tych ubiegłego wieku w centrum wystawienniczym w Brnie udało się zorganizować wystawę czechosłowackiego przemysłu maszynowego, która dała początek międzynarodowym targom maszynowym. Od tego czasu działalność targowa zaczęła się dynamicznie rozwijać, a Brno zyskało miano miasta targowego. Słowo Brno stało się w języku czeskim synonimem targów i wystaw.

  Brneńskie Centrum Wystawiennicze

  Brneńskie tereny targowe z powierzchnią wystawienniczą 130 000 metrów kwadratowych netto należą do grupy największych na świecie (23. miejsce). Centrum wystawiennicze wybudowane z okazji 10-lecia powstania Czechosłowacji z rozmysłem ulokowano w Brnie, w połowie drogi pomiędzy Pragą a Bratysławą. Wiele z obiektów targowych należy do klejnotów architektury funkcjonalistycznej. Dzięki sukcesywnemu rozwojowi i modernizacji zapoczątkowanej w 2000 roku Brno może się poszczycić nowoczesnym centrum wystawienniczym odpowiednio przystosowanym do organizacji targów, kongresów, imprez sportowych, koncertów lub najważniejszych spotkań politycznych. Najnowocześniejszym obiektem w kompleksie targowym jest liczący ponad 10.000 m kw. Pawilon P oddany do użytku w czerwcu 2009 r.

  Targi i inne wydarzenia

  W ciągu roku w brneńskm Centrum Wystawienniczym odbywa się około 50 wydarzeń, które odwiedza ponad milion gości. Jedną z najważniejszych imprez targowych są Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV zaliczane do wiodących europejskich targów przemysłowych. Centrum Wystawiennicze jest również miejscem ważnych kongresów z towarzyszącymi im wystawami, zjazdów, bali, imprez sportowych, spotkań polityków i koncertów. W 2007 roku wystąpił tutaj zespół The Rolling Stones. Spółka Veletrhy Brno oferuje również kompleksowe usługi targowe, w tym zabudowę targową. Veletrhy Brno są czeskim przedstawicielstwem niemieckiego potentata targowego Messe Düsseldorf. Firma zajmuje się również organizacją indywidualnych, kolektywnych i oficjalnych wystąpień czeskich firm w targach zagranicznych – przede wszystkim w Düsseldorfie i Moskwie.

  Filozofia spółki Veletrhy Brno

  Misja

  • Tworzyć możliwości biznesowe dla klientów poprzez organizację targów i kongresów.
  • Zapewnić najwyższej jakości usługi porównywalne z najlepszymi zagranicznymi konkurentami.
  • Wspierać rozwój przedsiębiorczości w Brnie i regionie. Swoją działalnością przyczyniać się do wzrostu PKB i zatrudnienia w Brnie.
  • Brać udział we wspieraniu edukacji, obszarów non-profit, kultury i sportu w mieście.
  • Tworzyć globalny wizerunek Brna jako ważnego węzła biznesowego, wspierać ruch turystyczny oraz turystykę targową i kongresową.

  Wizja

  • Umocnimy pozycję Veletrhy Brno, a.s. jako wiodącego organizatora i operatora targowego w Europie Środkowej i jego rolę jako głównego podmiotu wspierającego rozwój gospodarczy miasta targowego Brna i regionu południowomorawskiego.
  • Będziemy nadal zarządzać i rozsądnie rozwijać to wyjątkowe europejskie centrum targów i kongresów, które posiada konkurencyjną infrastrukturę dla organizacji imprez targowych, kongresowych i kulturalnych.
  • Budujemy relacje z mieszkańcami Brna i ich solidarność z marką Veletrhy Brno jako fenomenem najnowszej historii Brna.

  Strategia

  • Utrzymujemy relacje z naszymi klientami i rozwijamy nasze usługi w odniesieniu do nowych technologii.
  • Organizujemy i rozwijamy międzynarodowe imprezy targowe w oparciu o potrzeby czeskiej gospodarki.
  • Wspieramy działania innowacyjne, kształcenie techniczne i pozyskiwanie inwestycji w regionie.
  • Poszukujemy nowych głównych zagadnień we wszystkich obszarach działalności człowieka i identyfikujemy potencjalne tematy targowe.
  • Poszukujemy odpowiednich sposobów na wykorzystanie brneńskich terenów targowych pomiędzy projektami wystawienniczymi z naciskiem na wartość dodaną dla mieszkańców Brna i jego okolic.