Targi Brneńskie

Targi Brneńskie Czechy Rotunda

BVV lub Veletrhy Brno (Targi Brneńskie)

Od roku 2001 spółka oficjalnie nosi nazwę Veletrhy Brno, a.s. (Targi Brno S.A.). Skrót BVV wywodzący się z pierwotnej nazwy firmy Brněnské veletrhy a výstavy bardzo mocno zapisał się w świadomości. Dlatego nadal stosowany jest jako skrócona nazwa spółki. Jedynym, 100% udziałowcem spółki Veletrhy Brno jest od 27.12.2016 miasto Brno.

Profil spółki

Przedmiotem działalności spółki Veletrhy Brno jest świadczenie usług biznesowych w zakresie organizacji targów i wystaw we własnym centrum wystawienniczym, w tym świadczenie usług technicznych związanych z tą działalnością.

Veletrhy Brno a.s. są jednym z najważniejszych organizatorów i operatorów targowych w Europie Środkowej. Świadczą pełen zakres usług technicznych dla klientów krajowych i zagranicznych za granicą. W rezultacie są także ważnym eksporterem usług. Centrum Wystawiennicze w Brnie może się pochwalić unikalną w Republice Czeskiej i Republice Słowackiej infrastrukturą przystosowaną do organizacji imprez masowych, takich jak targi, kongresy, imprezy firmowe, kulturalne i sportowe.

Swoją działalnością Veletrhy Brno a.s. niezwykle mocno wpływają na rozwój gospodarczy miasta Brna i regionu południowomorawskiego ze szczególnym uwzględnieniem turystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma jest w znacznym stopniu zaangażowana we wspieranie edukacji, przedsiębiorczości, niekomercyjnych dziedzin kultury i sportu oraz ochrony dziedzictwa.

Targi Brneńskie Czechy

Tradycje od roku 1928

Veletrhy Brno kontynuują tradycję wystaw w Brnie, która została zapoczątkowana w 1928 r. Wystawą Kultury Współczesnej w Czechosłowacji. W latach 50. ubiegłego wieku w centrum wystawienniczym w Brnie udało się zorganizować wystawę czechosłowackiego przemysłu maszynowego. Dała ona początek międzynarodowym targom maszynowym. Od tego czasu działalność targowa zaczęła się dynamicznie rozwijać, a Brno zyskało miano miasta targowego. Słowo Brno stało się w języku czeskim synonimem targów i wystaw.

Targi Brneńskie Czechy

Brneńskie Centrum Wystawiennicze

Brneńskie tereny targowe z powierzchnią wystawienniczą 130 000 metrów kwadratowych netto należą do grupy największych na świecie (23. miejsce). Centrum wystawiennicze wybudowane z okazji 10-lecia powstania Czechosłowacji z rozmysłem ulokowano w Brnie, w połowie drogi pomiędzy Pragą a Bratysławą. Wiele z obiektów targowych należy do klejnotów architektury funkcjonalistycznej. Dzięki sukcesywnemu rozwojowi i modernizacji zapoczątkowanej w 2000 roku Brno może się poszczycić nowoczesnym centrum wystawienniczym. Jest ono odpowiednio przystosowane do organizacji targów, kongresów, imprez sportowych, koncertów lub najważniejszych spotkań politycznych. Najnowocześniejszym obiektem w kompleksie targowym jest liczący ponad 10.000 m kw. Pawilon P oddany do użytku w czerwcu 2009 r.

Targi i inne wydarzenia

W ciągu roku w brneńskm Centrum Wystawienniczym odbywa się około 50 wydarzeń, które odwiedza ponad milion gości. Jedną z najważniejszych imprez targowych są Międzynarodowe Targi Maszynowe MSV zaliczane do przewodnich europejskich targów przemysłowych. Centrum Wystawiennicze jest również miejscem ważnych kongresów z towarzyszącymi im wystawami, zjazdów, bali, imprez sportowych, spotkań polityków i koncertów. W 2007 roku wystąpił tutaj zespół The Rolling Stones. Spółka Veletrhy Brno oferuje również kompleksowe usługi targowe, w tym zabudowę targową. Veletrhy Brno są czeskim przedstawicielstwem niemieckiego potentata targowego Messe Düsseldorf. Firma zajmuje się również organizacją indywidualnych, kolektywnych i oficjalnych wystąpień czeskich firm w targach zagranicznych — przede wszystkim w Düsseldorfie i Moskwie.

Targi Brneńskie Czechy

Filozofia spółki Veletrhy Brno

Misja

 • Tworzyć możliwości biznesowe dla klientów poprzez organizację targów i kongresów.
 • Zapewnić najwyższej jakości usługi porównywalne z najlepszymi zagranicznymi konkurentami.
 • Wspierać rozwój przedsiębiorczości w Brnie i regionie. Swoją działalnością przyczyniać się do wzrostu PKB i zatrudnienia w Brnie.
 • Brać udział we wspieraniu edukacji, obszarów non-profit, kultury i sportu w mieście.
 • Tworzyć globalny wizerunek Brna jako ważnego węzła biznesowego, wspierać ruch turystyczny oraz turystykę targową i kongresową.

Wizja

 • Umocnimy pozycję Veletrhy Brno, a.s. jako przodującego organizatora i operatora targowego w Europie Środkowej i jego rolę jako głównego podmiotu wspierającego rozwój gospodarczy miasta targowego Brna i regionu południowomorawskiego.
 • Będziemy nadal zarządzać i rozsądnie rozwijać to wyjątkowe europejskie centrum targów i kongresów, które posiada konkurencyjną infrastrukturę dla organizacji imprez targowych, kongresowych i kulturalnych.
 • Budujemy relacje z mieszkańcami Brna i ich solidarność z marką Veletrhy Brno jako fenomenem najnowszej historii Brna.

Strategia

 • Utrzymujemy relacje z naszymi klientami i rozwijamy nasze usługi w odniesieniu do nowych technologii.
 • Organizujemy i rozwijamy międzynarodowe imprezy targowe na podstawie potrzeb czeskiej gospodarki.
 • Wspieramy działania innowacyjne, kształcenie techniczne i pozyskiwanie inwestycji w regionie.
 • Poszukujemy nowych głównych zagadnień we wszystkich obszarach działalności człowieka i identyfikujemy potencjalne tematy targowe.
 • Poszukujemy odpowiednich sposobów na wykorzystanie brneńskich terenów targowych pomiędzy projektami wystawienniczymi z naciskiem na wartość dodaną dla mieszkańców Brna i jego okolic.